Murat Gökşen – Cûşa Gelir Dağ İle Taş (Vakt-i Seher)

cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher

Fatih Koca – Dağlar İle Taşlar İle

Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni

Fatih Koca – Her Kelâmın Âlâsı

Her kelamın âlâsı, Lâ ilâhe illallah… Her varlığın Mevlâsı, Lâ ilahe illallah…